Sångstund – en pedagogisk resurs

Att sjunga, spela, dansa, hoppa, rimma och ramsa är ett naturligt sätt för de allra flesta barn att uttrycka sig. Forskning visar på hur musiken med rytmer och känslor fyller en viktig funktion i spädbarnets första månader och hur anknytningen gynnas av att föräldrar sjunger för sitt barn. När barnen blir äldre skapar sången och musiken också möjligheter för barnen att utveckla sin motorik, sitt språk, sin självbild och sin fantasi. Detta har vi tillsammans upplevt och tagit till vara på då vi i vårt arbete skapat hundratals sångstunder för barn i åldrarna 0-5 år. Vi kan inte nog påpeka vikten av att låta barnen utvecklas med hjälp av sång och musik, men ser också tendenser som styr barnen åt att bli passiva åhörare. Genom vår youtube-kanal kan barn, föräldrar och pedagoger sjunga med i kända melodier och lära sig nya sånger.