Vi erbjuder

Fortbildning och inspiration för pedagoger

Vi brinner för att alla barn ska få uppleva sång och musik i sin vardag på förskolan men vet samtidigt att många förskolor saknar resurser inom detta område. Vi kan därför erbjuda er vår kunskap och erfarenhet och på så sätt underlätta och möjliggöra för er att använda musiken som ett pedagogiskt redskap i verksamheten.

Vi kommer till er, ni behöver inte krångla med restid och att ta er iväg! Kanske passar det att vi kommer till en ATP, eller att vi har en workshop under studiedagen? Om ni bokar oss, så sätter vi ihop ett pass på ca två timmar utefter era önskemål och behov. Förslag på innehåll:

–    Teori kring barnens sångröst
–    Teori kring språkutveckling kopplat till sång, rim och ramsor
–    Upplägg av musikstund (med hänsyn till tidsaspekt, ålder, tema mm.)
–    Presentation av nya barnsånger
–    Inspiration kring hur man kan förnya gamla barnsånger
–    Att jobba med enkla rytmer
–    Motorik och musik
–    Sång för att stärka ”jaget”
–    Sång för att stärka gruppen
–    Att jobba med känslor och empati med hjälp av sång och musik
–    Att våga använda gitarren

Fortbildning för pedagoger: 5500 kr exkl. moms (upp till och med 8 personer, för större grupper kontakta oss för offert).

Sångstund tillsammans med barn och pedagoger

Kanske är det så att ni önskar att vi kommer och sjunger tillsammans med barn och pedagoger på just er förskola. Har ni jobbat med ett tema, som ni vill avsluta med en allsångsshow? Eller vill ni inleda ett nytt tema och låta barnen inspireras av sånger, rytmer och musik? Självklart anpassar vi innehållet efter just ert önskemål! Vi tar med oss trumma och gitarr och laddar upp för en härlig sångstund.

I läroplanen för förskolan finns många citat som vi stödjer oss på när vi planerar och genomför sångstunder!

”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal¬ och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande” (s. 7)

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” (s. 9)

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar  och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (s.10)

”Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling.” (s. 4)

Sångstund: 3000 kr exkl. moms.

Babyrytmik för blivande eller nyblivna föräldrar

Få saker är så viktiga för att det lilla barnet ska få en god start i livet som en fungerande anknytning! När barnet föds och inte längre omges av mammans mage blir omställningen enorm. I magen har barnets tillvaro präglats av ljud, rytmer, vätska och värme. Ute i verkligheten behöver barnet få en möjlighet att acklimatiseras. Och som föräldrar uppmuntras man att ha barnet nära och hålla det varmt, men sällan uppmuntras man att sjunga för barnet eller att buffa rytmiskt på rumpan, något som är också är viktigt och påminner barnet om miljön i mammas mage. Vi vill uppmuntra nyblivna föräldrar att sjunga och gunga med sina barn och önskar att de skulle få information om detta redan på BB eller MVC! Om föräldrarna börjar tidigt, redan innan barnet fötts, men framförallt snart efter födsel skapar vi förutsättningar för att föräldrarna också ska fortsätta sjunga med barnet. När veckorna rullar på och barnet fått vänja sig med det nya livet kan sången användas ännu mer för anknytning senare för kommunikation och språk.

I våra sångstunder för de minsta barnen ligger fokus på just sånger för att främja anknytning och vi försöker bredda sångstunden och innesluta så många av barnets sinnen som möjligt! Forskning visar att det lilla barnets utveckling, både känslomässigt och rent fysiskt främjas av upplevelser! Många föräldrar trivs tyvärr inte med att sjunga och höra sina egen röst. Vi påpekar därför alltid att förälderns röst är det finaste för just deras barn och använder alltid också enkla ramsor som med rytm och beröring fungerar på liknande sätt som sången!

Vill du komma i kontakt med oss, för att starta ett samarbete eller om du önskar att vi besöker några föräldragrupper på MVC eller BVC, fyll kontaktformuläret så hör vi av oss!

Vi lutar oss mot beprövad forskning kring anknytning och sången och rytmens betydelse för spädbarnets utveckling. Böcker vi hämtar teori och inspiration från är bland annat:

Anknytning i praktiken : tillämpningar av anknytningsteorin (2008)
Anders Broberg, Pia Risholm Mothander, Pehr Granqvist, Tord Ivarsson

Anknytning : om att tolka samspelet mellan föräldrar och små barn (2012)
Kay Karlsson

Tanke, visa, språk : musisk pedagogik med barn (2004)
Berit Uddén

Musik och språk : ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande (2012)
Ulf Jederlund