Våra sångstunder på Youtube

De flesta små barn idag tittar mer eller mindre dagligen på någon form av skärm; telefoner, paddor, tv eller dator. Forskningsresultat inom detta område visar tydligt på vikten av att begränsa barnens skärmtid samt att det barnen får se är anpassat efter deras begränsning kring att sålla och fokusera. Våra klipp är därför avskalade och enkla och tänkta som ett komplement till allt animerat som finns att tillgå!

Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete vid Umeå Universitet har forskat på detta område och kommit fram till att: ”Det viktiga är innehållet, inte tiden”.

Fler klipp hittar ni på vår Youtube-kanal.